Jelentkezési feltételek

A 24/2005 (IV. 21.) Gkm rendelet (továbbiakban: oktatási rendelet) előírja, hogy gépjárművezetői tanfolyamra az a hallgató vehető fel, aki a 48/1997 (VIII. 8.) BM rendeletben meghatározott életkort betöltötte, vagy annál legfeljebb fél évvel fiatalabb. (A tanfolyamot elkezdheti 16 és fél éves korában, de elméleti vizsgát legkorábban a 17 éves kor betöltése előtt 3 hónappal tehet. Gyakorlati vizsgára pedig a 17 éves életkor betöltése után bocsátható.). Rendelkezik az előírt "orvosi alkalmassági véleménnyel" (házi orvos, kerületi rendelőintézet), szükség esetén PÁV vizsgálattal, és az alapfokú iskolai végzettségét igazolta. Az iskolai végzettséget a tanuló is igazolhatja a képzés bármely szakaszában, de legkésőbb a vizsgaigazolás átvételekor a vizsgabizottságon. A "Jelentkezési lap"-t helyesen és a valóságnak megfelelően kitölti és aláírja. Járművezetői igazolványt, vagy vezetői engedélyt mind az elméleti, mind a gyakorlati vizsgán a vizsgabiztosnak be kell mutatni.

Külföldi állampolgárnak érvényes tartózkodási engedéllyel kell rendelkeznie és az alapfokú végzettségét hiteles fordítással kell igazolnia. A jogosítvány átvételekor igazolnia kell, hogy a kiállítás időpontjában legalább fél éve az országban tartózkodik.

Tanfolyamra nem vehető fel olyan személy, akiről a jelentkezés időpontjában - a vizsgálható okmányok és a saját nyilatkozata alapján - megállapítható, hogy a vizsgára bocsátás, vagy a vezetői engedély kiadására vonatkozó feltételeknek nem felel meg.